Privaatsuspoliitika
Veebisaiti www.minulemmikule.ee haldab AS Magnum Veteterinaaria, kes on ühtlasi veebilehe kaudu kogutavate isikuandmete vastutavaks töötlejaks.

Tulenevalt isikuandmete kaitset reguleerivatest õigusaktidest, oleme võtnud endale kohustuse kaitsta meile edastatud isikuandmeid. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad veebilehel www.minulemmikule.ee oma isikuandmed sisestanud isiku (kliendi) andmete kogumist ja kasutamist.

Milliseid andmeid me kogume, millisel alusel ja kaua andmeid säilitatakse?
Käesoleva veebilehe kaudu kogume järgnevaid isikuandmeid: kliendi ees- ja perenimi, telefon, e-posti aadress, lemmiklooma liik ja nimi ning uudiskirjaga liitumise kohta info saamise kanal.
Isikuandmed kogutakse ja töödeldakse kliendi nõusoleku alusel. 
Andmeid säilitatakse seni kuni klient ei ole võtnud tagasi oma nõusolekut uudiskirjade/pakkumiste saamiseks. Nõusoleku tagasivõtmisel andmed kustutatakse 1 kuu jooksul. Kampaaniate raames kogutud andmeid säilitatakse kampaania lõppemisele järgneva kahe kalendrikuu jooksul, mille möödumisel andmed kustutatakse.

Millisel eesmärgil andmeid kasutatakse?
Kliendi isikuandmeid kasutatakse kliendile tema soovil uudiskirja/lemmikloomadega seotud ürituste kohta teabe edastamiseks. Teavet edastatakse kliendi poolt nõusoleku andmisel nimetatud sidevahenditele.
Kui klient osaleb mõnes veebilehega seonduvas kampaanias, kasutatakse andmeid kliendile kampaania raames info edastamiseks e-maili teel. Kampaaniaga seotud loosimiste korral kasutatakse andmeid võitjatega ühenduse võtmiseks. Andmeid kasutatakse ka veebilehe külastatavuse kohta statistika tegemiseks.

Kliendi õigused seoses isikuandmetega
Eraisikust kliendil on järgnevad õigused:
- Õigus esitada taotlus oma andmete parandamiseks;
- Võtta osaliselt või täielikult tagasi oma nõusolek uudiskirja saamiseks ja taotleda oma andmete kustutamist uudiskirja saajate nimekirjast;  
- Saada infot, milliseid tema isikuandmeid töödeldakse ning saada neist andmetest ülevaade.

Juhul, kui soovite kasutada ükskõik millist eeltoodud õigust, edastage taotlus, aadressil info@minulemmikule.ee. Taotlusele palun lisage Teie isikut tõendava dokumendi andmed (foto isikutunnistusest või mõnest teisest isikut tõendavast dokumendist). See on vajalik, et saaksime olla veendunud, et olete andmesubjekt ja õigustatud taotlust esitama.

Tingimuste muudatused
Jätame endale õiguse vajadusel privaatsustingimusi muuta. Meie veebilehte kasutama asudes eeldame, et olete nende põhimõtetega tutvunud ning nõustute nendega. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega seoses palume võtta ühendust aadressil info@minulemmikule.ee.